Protocol campanie „AS Metal colectează Rable pentru dezmembrare 2020”

20 martie 2020

Societatea AS Metal Com este înregistrată pe site-ul www.afm.ro ca operator economic autorizat să desfășoare activități de colectare și tratare a vehiculelor scoase din uz și desfășoară în prezent campania “AS Metal colectează Rable 2020”.

Programului RABLA CLASIC 2020, demarat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Fondului de Mediu a fost lansat pe 17 martie 2020.

Chiar și în contextul pandemiei COVID-19 este important să ne gândim la viitor și în măsura în care avem posibilitatea, să facem schimbările necesare pentru a proteja mediul înconjurător. Achiziția unui nou vehicul mai puțin poluant face parte dintre aceste schimbări pe care le putem lua în calcul!

Așadar, cei care au în plan casarea unui vehicul vechi pentru a beneficia de Programul Rabla 2020, pot aduce vehicului bun de casat la AS Metal Com și pot primi certificatul de distrugere necesar completării dosarului deschis la dealerul auto pentru achiziția unui autovehicul nou!

În vederea eliberării certificatului de distrugere, acțiunea de colectare a vehiculelor scoase din uz de către AS Metal Com se face în baza următoarelor documente:
a) cartea de identitate a vehiculului în original, precum şi o copie care va fi predată AS Metal Com pentru efectuarea colectării sau, după caz, a tratării vehiculelor scoase din uz;
b) în cazul vehiculelor scoase din uz care aparţin unei persoane fizice, documentul de identitate al ultimului proprietar, dacă acesta efectuează predarea vehiculului sau al persoanei împuternicite de acesta să efectueze predarea vehiculului scos din uz, însoțit de actul notarial de împuternicire;
c) în cazul vehiculelor scoase din uz care aparțin unei persoane juridice, documentul de identitate al persoanei delegate să efectueze predarea vehiculului și delegatia din partea societății deținătoare a vehiculului scos din uz.

Adresa noastră la care ne puteți vizita pentru predarea vehicului scos din uz este AS Metal Com, Șos. Berceni, Nr. 104G, Sector 4, București, România.

Aducem la cunoștința publicului larg că am implementat măsuri de siguranță și protecție în protocolul de recepție vehicule uzate în vederea casării și tratării, pentru a preveni răspândirea virusului COVID-19.

Activitatea noastră de producție, achiziții deșeuri si livrare a materiilor prime secundare continuă în această perioadă și ne asigurăm că fiecare deținător de vehicul vechi care ne alege pentru acțiunea de dezmembrare și casare rable beneficiază de toate facilitățile implementate de societatea noastră în vederea asigurării sănătății și protecției individuale și colective în această perioadă specială.

Recomandăm tuturor celor care ne vizitează să fie responsabili și să își ia toate măsurile de
precauție care se impun, precum purtarea de măști de protecție și mănuși sterile de unică folosință la momentul predării rablei în incinta AS Metal Com.

Vă mulțumim pe această cale!
Echipa AS Metal Com