Servicii

TRATARE VEHICULE
SCOASE DIN UZ

AS METAL se afla pe lista operatorilor economici emisa de Agentia de PROTECTIA MEDIULUI acceptati pentru preluarea si tratarea vehiculelor scoase din uz.
Va stam la dispozitie cu informatii privind conditiile in care emitem certificatul de distrugere si documentele necesare solicitate de legislatia in vigoare.

Conform legislatiei in vigoare este obligatorie predarea vehicului scos din uz la un operator economic autorizat in urmatoarele conditii:
     Vehiculului scos din uz sa nu ii lipseasca una sau mai multe componente esențiale, precum elemente ale trenului de rulare, șasiul, componente de bază ale motorului, elemente mari de caroserie, convertizorul catalitic sau sistemele electronice de control. In cazul in care una din aceste componente lipseste exista posibilitatea unor costuri suplimentare la predarea acesteia la instalatia de tratare.
     Prezentarea proprietarului sau imputernicitului cu urmatoarelor documente in original si copie xerox:
a) cartea de identitate a vehiculului
b) documentul de identitate al ultimului proprietar sau imputernicitului(in cazul persoanelor fizice)
c) documentul de identitate al persoanei delegate (in cazul persoanelor juridice)

Programe de incurajare pentru innoirea parcului auto aflate in desfasurare:
> Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2017-2019

CONSULTANȚĂ

IN DOMENIUL LEGISLATIEI DE MEDIU

     Gestionarea deseurilor
     Directive si Regulamente Europene (status End of Waste)

IN DOMENIUL METALURGIEI ALUMINIULUI SECUNDAR

     Know how tehnologic
     Design industrial
     Analize specifice in domeniul reciclarii deseurilor din aluminiu (metalurgia aluminiului secundar)

PARTENERIATE

AS METAL va propune parteneriate pentru cercetare, transfer de tehnologie, studii de caz, campanii de constientizare, seminarii practice. De asemeni oferim suport tinerilor care efectueaza lucrari de masterat, doctorat in domeniul metalurgiei aluminiului.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale mai sus solicitate, cu Termenii si Conditiile de Utilizare si cu Politica de Confidentialitate.