Societatea se confruntă cu provocări complexe și dinamice, colaborarea între mediul privat și
autorități fiind crucială pentru promovarea unei dezvoltări durabile și progresive.
Fabrica As Metal a fost vizitată de reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Protecția
Mediului-ANPM, Direcțiile Deșeuri și Reglementări, împreună cu Președintele ANPM, Laurențiu
Alexandru Păștinaru și Vicepreședintele Eugen Cozma, fiind ocazia ideală pentru a face schimb
de idei și experiență, promovând inovarea și transferul tehnologic.
As Metal aduce expertiza în cercetare și dezvoltare, precum și acces la tehnologii de vârf, în
timp ce autoritățile pot facilita acest proces prin politici și programe de sprijin.
Vizita la fabrica As Metal a oferit reprezentanților ANPM posibilitatea de a asista la
implementarea celor mai bune practici în reciclare și managementul deșeurilor pentru a putea
înțelege pas cu pas, întreaga activitate și provocările legislative pe care le avem de depășit,
astfel încât să putem respecta obligațiile de mediu. Prin colaborarea cu profesioniștii din
industrie și înțelegerea provocărilor și nevoilor acestora, se pot implementa politici care să se
alinieze cu realitățile sectorului de reciclare. În plus, sectorul privat poate oferi o contribuție
valoroasă pe baza experiențelor lor practice, permițând politici cuprinzătoare care abordează
cerințele specifice ale industriei.
Prin politici bazate pe practică și pe conlucrarea dintre sectoare, se poate promova o dezvoltare
a politicilor de mediu. Este esențial ca această colaborare să fie continuă și să se bazeze pe un
schimb deschis de idei și expertiză pentru a asigura rezultate durabile și pozitive pentru toți cei
implicați. Colaborarea între mediul privat și autorități reprezintă un pilon esențial al dezvoltării
durabile și al progresului socio-economic, pentru dezvoltarea industriei de reciclare din
România, dar și a societății în ansamblu.

ARTICOLE SIMILARE

LASA-nE UN MESAJ