Motivațiile pentru certificarea ASI
Certificarea ASI reprezintă un sistem de evaluare la nivel global, un angajament semnificativ
pentru companiile din industria aluminiului, reflectând o serie de motivații esențiale:
● Îmbunătățirea practicilor de business responsabile și sustenabile: Certificarea ASI
încurajează companiile să adopte și să mențină practici de afaceri care sunt nu doar
profitabile, ci și etice și durabile.
● Satisfacerea cerințelor tuturor părților interesate: Într-un mediu de afaceri complex,
unde clienții, investitorii, angajații și reglementatorii au așteptări ridicate, certificarea ASI
ajută companiile să răspundă acestor cerințe prin demonstrerea angajamentului lor față
de practici responsabile.
● Obținerea unui avantaj competitiv: Companiile certificate ASI se pot diferenția pe
piață, câștigând încrederea clienților și atrăgând noi oportunități de afaceri prin
angajamentul lor față de sustenabilitate și responsabilitate.
Avantajele certificării ASI
Pentru AS METAL:
● Producție responsabilă și sustenabilă a aliajelor de aluminiu: Certificarea ASI
asigură că procesele de producție respectă cele mai înalte standarde de responsabilitate
și sustenabilitate, sporind încrederea clienților.
● Reducerea riscurilor: Implementarea standardelor ASI ajută la identificarea și
gestionarea riscurilor operaționale și de conformitate, minimizând potențialele probleme
legale și de reputație.
● Îmbunătățirea eficienței operaționale: Prin adoptarea celor mai bune practici și a
standardelor internaționale, companiile pot optimiza procesele interne, crescând
eficiența și reducând costurile.
Pentru mediul înconjurător:
● Minimizarea impactului asupra mediului: Certificarea ASI promovează practici care
reduc semnificativ impactul negativ al producției de aluminiu asupra mediului, inclusiv
prin diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră și gestionarea sustenabilă a
resurselor naturale.
Biodiversitate
Protejarea biodiversității este un obiectiv major al ASI, care include:
● Conservarea Habitatelor: ASI solicită companiilor să minimizeze impactul asupra
habitatelor naturale și să implementeze practici de restaurare ecologică acolo unde este
necesar.
● Impactul asupra Mediului: Monitorizarea și reducerea emisiilor de poluanți și
gestionarea responsabilă a deșeurilor pentru a proteja flora și fauna locale.
Perspectiva Socială
ASI pune un accent puternic pe responsabilitatea socială în lanțul de aprovizionare cu aluminiu.
Aceasta include:
● Standarde de Muncă: ASI promovează condiții de muncă corecte și sigure, salarii
echitabile și respectarea drepturilor angajaților.
● Includerea Comunităților: Colaborarea cu comunitățile locale pentru a asigura că
operațiunile de extracție și prelucrare a aluminiului nu afectează negativ modul de viață
al acestora.
Drepturile Omului
Respectarea și promovarea drepturilor omului sunt fundamentale pentru ASI:
● Non-discriminare: Promovarea egalității și nediscriminării în toate aspectele
operațiunilor.
● Dreptul la Consultare: Asigurarea că comunitățile locale sunt consultate și că drepturile
lor sunt respectate, în special în ceea ce privește utilizarea terenurilor și resurselor
naturale.
Angajați
ASI are cerințe clare pentru companiile membre în ceea ce privește tratamentul angajaților:
● Sănătate și Siguranță: Asigurarea unui mediu de lucru sigur și sănătos.
● Dezvoltarea Competențelor: Oferirea de oportunități de formare și dezvoltare pentru
angajați.
● Respectarea Drepturilor Angajaților: Respectarea drepturilor angajaților, inclusiv
dreptul la asociere și negociere colectivă.
Comunitate
Impactul asupra comunităților locale este o preocupare majoră pentru ASI:
● Implicarea Comunității: Firmele certificate ASI trebuie să se angajeze în dialoguri
constructive cu comunitățile locale și să țină cont de preocupările și nevoile acestora.
● Beneficii Economice și Sociale: Promovarea dezvoltării economice locale și
contribuția la bunăstarea comunităților prin crearea de locuri de muncă și alte forme de
sprijin economic și social.

ARTICOLE SIMILARE

ECOVADIS

Certificarea EcoVadis este un sistem de evaluare recunoscut

LASA-nE UN MESAJ