Implicarea As Metal în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

11 octombrie 2022

As Metal este preocupată în mod constant de sustenabilitate și găsirea de tehnologii alternative pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
În prezent, As Metal desfășoară un proiect prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) pentru instalarea de panouri fotovoltaice care va acoperi aproximativ 30% din consumul lunar.

Un al doilea proiect, este desfășurat de companie din fonduri proprii și va acoperi aproximativ 25% din consum lunar, astfel As Metal ajungând să își acopere în proporție de 55% din totalul de consum lunar, din panouri fotovoltaice. Având în vedere consumurile la nivel industrial ale platformei As Metal putem spune că este un avantaj major în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.
As Metal este implicată activ în proiecte în vederea reducerii amprentei de carbon, planurile de viitor fiind de a acoperi întregul consum, prin soluții alternative de generare energie.

În contextul actual al directivelor Uniunii Europene, energia verde este o preocupare constantă pentru companie, existând și un impact economic major, prin reducerea costurilor de producție, puternic influențate în ultima perioadă de inexistentă unui plafon la energia electrică. Cu alte cuvinte, una dintre misiunile As Metal este să rămână competitivă chiar și în condițiile dificile existente.