SUSTENABILITATE

Respectul pentru clienți, angajați și mediu este principala noastră misiune și calea spre o dezvoltare armonioasă și durabilă.

SUSTENABILITATEA ECONOMICA

Producția de aluminiu pe scară largă a devenit posibilă începând cu anul 1866. De atunci până în momentul actual au fost produse circa 1 000 000 000 de tone din care mai bine de 75% din această cantitate este încă utilizată în construcții, transport, ambalaje, mașini și utilaje etc.

Aceste produse care își vor încheia ciclul de viață și se vor îndrepta spre reciclare conferă o bază solidă privind sustenabilitatea economică a acestei activități prin cei doi vectori reprezentați de activitatea de protecția mediului (depoluare) și furnizare de materie prima către diverse industrii.

Noul concept de economie circulară are la baza activitatea de reciclare. Important de menționat implicarea societății noastre în dezvoltarea know‑how ului și a investițiilor necesare pentru a implementa directivele europene privind libera circulație a mărfurilor, diminuarea costurilor și respect față de mediul înconjurător.

SUSTENABILITATEA SOCIALă

Aderarea României la Uniunea Europeană a impus revizuirea și armonizarea standardelor privind sănătatea și securitatea ocupațională.
Pentru sănătatea și siguranța celor care lucrează pentru noi este una din responsabilitățile noastre, de‑a lungul anilor am specializat și certificat personal care a reușit implementeze cu rezultate pozitive politicile privind sănătatea și securitatea ocupațională.

Interesul nostru în ceea ce privește dezvoltarea comunităților locale este identificat prin strânsă colaborare cu structurile de învățământ universitar și intențiile de a dezvolta noi parteneriate cu structurile de învățământ la nivel mediu (studii liceale și post liceale). Societatea noastră pune la dispoziția Universității Politehnică București prin intermediul unui parteneriat semnat cu reprezentanții acesteia, posibilitatea efectuării stagiului de practică al studenților precum și realizarea lucrărilor de licență, masterat și doctorat. O parte din studenții care au beneficat de acest parteneriat se numără astăzi printre angajații premium ai societății noastre.

PROTECTIA MEDIULUI

Activitatea noastră este 100% dedicată protecției mediului, materiile noastre prime în proporție de peste 97% sunt deșeuri. Această activitate are un dublu impact: depoluează (nu consumă resurse minerale) și realizează un pas important spre dezideratele economiei circulare. Emisiile nocive generate și consumurile energetice necesare activității sunt minore raportate la industria extractivă și de procesare a bauxitei.

Aluminiul fiind un metal cu un ciclu infinit de reciclabilitate și în același timp un metal extrem de utilizat în industrie (aproximativ 75% din totalul de aluminiu produs se afla încă în uz) reprezintă o bază solidă privind investițiile necesare protecției mediului.

ECONOMIA CIRCULARĂ

Metal asigură procesarea unei cantități mari de deșeuri solide metalice cu conținut de aluminiu care sunt transformate în materii prime pentru industrie. Activitatea AS METAL se desfășoară la cele mai ridicate standarde de eficiență energetică având ca scop diminuarea impactului asupra mediului, indiferent dacă vorbim de emisii cu efect de seră sau de alte tipuri de poluanți.

Cum? Prin natura activității sale, de reciclare, As Metal este componentă a conceptului de economie circulară, concept care are la bază minimizarea utilizării resurselor naturale, a depozitării în același timp a deșeurilor generate și a consumurilor energetice specifice economiei liniare.

În cazul economiei circulare, produsele urmează un model ciclic, natural, reducând la maxim impactul asupra mediului. Produsele sunt proiectate în așa fel încât componentele acestora pot fi reciclate. Astfel devine foarte important modul în care procedăm atunci când produsele își încheie ciclul de viață ca produse și devin deșeuri. În loc le aruncăm la groapa de gunoi, trebuie reciclăm, iar la nivel industrial cantitatea de deșeuri este semnificativă, în special legat de deșeurile metalice.

Ce reprezinta economia circulară in cazul deseurilor metalice?

observăm exemplul As Metal: prin natura activitatii sale, As Metal este parte a procesului de economie circulară. Fiind infinit reciclabil, aluminiul permite introducerea deseurilor in procesele de productie ca materie primă, fara a extrage mereu bauxită. 75% din aluminiul produs din 1888 până acum este încă in uz. Mai mult, dezvoltarea continuă As Metal, presupune că inclusiv procesul tehnologic de reciclare să nu mai genereze reziduuri industriale, prin implementarea unui proiect care oferă soluții de utilizare a acestora în ciclul industrial.

AS METAL în economia circulară

Preocupările As Metal de implementare a principiilor economiei circulare se concentrează în special asupra propriului proces de producție. Prin natura activității sale, de reciclare, As Metal face deja parte din economia circulară, concept care are la bază minimizarea utilizării resurselor naturale și reducerea consumurilor energetice.
În prezent identificăm în activitatea As Metal 3 direcții principale de acțiune:

diminuarea rezidurilor industriale generate în propriul sistem de producție.

În procesul de reciclare a aluminiului se generează zguri de aluminiu ca reziduuri de producție. După o serie de cercetări efectuate în ultimii 3 ani, împreuna cu Universitatea Politehnica București și cu Tenaris SilcoTub, AS Metal pornește un proiect care folosește anumite componente prezente în zgurile de aluminiu, pentru a obține un produs nou cu aplicații în industria siderurgică.

dezvoltarea soluțiilor pentru energie regenerabilă.

Ne dorim ca întreg consumul de energie din activitățile de producție As Metal să fie susținut din surse regenerabile. Chiar în prezent, As Metal investește în dezvoltarea unui proiect care va asigura, din surse regenerabile aproximativ 40% din consumul de energie electrică: dotarea cu panouri solare a infrastructurii companiei.

accesul companiei pe piața de certificate verzi.

Compania AS Metal se califică pentru obținerea de certificate verzi de pe piața voluntară, pentru care în prezent parcurge o etapă de audit în cadrul schemei de certificare Gold Standard. Obținerea certificatelor verzi se face prin proiectul "Reciclarea Aluminiului - O soluție pentru reducerea emisiilor de CO2" , desfășurat de către AS Metal și Sustain CERT.

RECICLAREA ALUMINIULUI

O SOLUTIE PENTRU REDUCEREA EMISIILOR DE CO2

Emisiile de gaze cu efect de seră, denumite emisii de carbon sau emisii de CO2, reprezintă gazele din atmosferă care absorb și emit radiatii infraroșii. Existenta unui echilibru între radiatiile infraroșii absorbite si cele emise este un element de importantă majoră pentru climă și mediul global. Procesul emiterii necontrolate a gazelor cu efect de seră reprezintă cauza fundamentală a controversatului efect de seră din atmosferă, ce generează fenomenul de încălzire globală.

Scopul principal al proiectului ce se afla in desfasurare in cadrul societatii noastre este reducerea acestor emisii de CO2 prin reciclarea aluminiului, inlocuind astfel producția aluminiului primar din bauxita, proces semnificativ mai poluant, cu impact mult mai mare asupra mediului.

Proiectul este supus unui proces de certificare de catre organizatia internationala Gold Standard (www.goldstandard.org), ce utilizeaza abordari inovatoare pentru a cuantifica și maximiza impactul procesului de reciclare asupra securitatii climatice și dezvoltarii durabile. Criteriile impuse de catre organizatia internationala Gold Standard sunt aliniate cu obiectivele ONU pentru dezvoltare durabila.

Activitatea proiectului poate reprezenta un model pentru alte companii similare de reciclare a aluminiului din Romania și Europa de Est, care urmaresc o dezvoltare durabila. Mai mult, proiectul este in conformitate cu cerintele specifice ONU și cu directivele economiei circulare (care vizeaza eliminarea generarii deseurilor și reducerea utilizarii resurselor naturale).

LASA-nE UN MESAJ